Invazīvo sugu pārvaldnieks

Iepazīsti invazīvās sugas un iesniedz savus novērojumus par atradnēm dabā. Ziņojumu sniegšana palīdz tās atklāt ātrāk un ļauj plānot ierobežošanas pasākumus. Novērojumus var iesniegt divos veidos - interneta vietnē http://bit.ly/invazīvs un mobilajā lietotnē Survey123, kurā nepieciešams uzstādīt ziņošanas anketas, pirms došanās dabā. Video iepazīstina ar anketu uzstādīšanas praktiskajām darbībām. Instrukcijas lejuplādei šeit: https://latvianature.daba.gov.lv/inva...

Lai noziņotu jebkur redzētām invazīvajām sugām (t.sk. par Spānijas kailgliemezi), tagad tas ir kļuvis ērtāk, ja izmanto glaudāmos telefonus. Šeit ir instrukcija, kā tikt pie aplikācijas un anketām gan augiem, gan dzīvniekiem. Ērti atzīmēt uz vietas precīzas koordinātas un pievienot attēlus. Nodotā ziņa palīdz apzināt invadētās teritorijas un gliemežu izplatības virzienu un ātrumu. Palīdz gliemežu ierobežošanas darbu plānošanai.

Ārējais resurss
Datums
Autors
LIFE-IP LatViaNature
Valoda

Ja patika, padalies!