Metodes - Darbu plānošana reģionā

 • Ja reģions tiek atklāts kā jauna gliemežu atradnes vieta, par to ziņo Invazīvo sugu pārvaldniekam.
 • Lielākā problēma gliemežu apkarošanā ir nesinhronas darbības blakus esošās teritorijās.
 • Kaimiņiem ir jāatrod kopējs savstarpējs sadarbības modelis. Viens otram palīdz, vienojas, uztur kontaktu. 
 • Izmanto reģiona ārējai robežai  galvenās esošās aizsargjoslas:
  • ēkas,
  • ielas,
  • laukumus,
  • takas. 
 • Apseko teritoriju, atzīmē kartē zonas, kur gliemeži ir konstatēti.
Pieredze
Cīņa vieniem
 • Vairākus gadus cīnījāmies tikai savā teritorijā.
 • Meklējām un izmēģinājām visādas metodes.
 • Reizēm aizgājām un blakus teritorijās gliemežus nolasījām.
 • Cīņa nebeidzās, situācija kļuva bezcerīga.
 • Dusmošanās uz apkārtējiem - nelīdzēja vispār nemaz!
 • Katru gadu ieguldījām gana lielus līdzekļus un patērējām daudz laika.
 • Manījām, kā gliemeži izplatījās tālāk kaimiņu teritorijā tālāk gar mūsu žogu.
 • Laika jautājums un mūsu dārza 2/3 daļas teritorijas, kur gliemezis vēl nebija, būtu parādījies.
Ieguvums apvienojoties reģionā
 • Tā kā esam ar savu mazdārziņu galvenokārt starp  industriālām teritorijām vai daudzdzīvokļu mājām, daudzus gadus bijām vienīgie, kuriem satrauca Spānijas kailgliemežu izplatīšanās.
 • Šogad (2022), sapratām, ka ir nopietni jāiesaista visi kaimiņi, lai mūsu darbībai būtu pozitīvs un ilgtermiņa rezultāts.
 • Pāris nedēļās vienā 400 kvm teritorijā no 800 gliemežiem vienā lasīšanas reizē esam nonākuši līdz situācijai, ka gliemeži parasti netiek konstatēti (atsevišķos izņēmuma gadījumos lietainā laikā līdz 10 gliemežiem).
 • Turpinot ierobežot gliemežus citās kaimiņu teritorijās, gliemežu skaitu samazināšanās pēc to lasīšanas ir identiska.
 • Iztērēta nauda kopā uz gliemežu ierobežošanu ir mazāka.
 • Papildinot pieredzi, iegūstam optimālākus risinājumus  konkrētajām atradņu vietām.
 • Teritorijās, kur gliemezis ir ierobežots,  ir nepieciešama regulāra apsekošana, bet ne katru dienu. 
 • Ir zināmas lokālas vietas, kur ir jāpievērš papildus uzmanība.
 • Patērētais laiks uz visu reģionu kopā ir palicis tikpat, cik tas iepriekš bija mūsu dārzā.  Laiks pamatā aiziet pastaigājoties, kas jau ir daudz patīkamāk.
Plānošana

Lai vienkāršāk plānot Spānijas kailgliemežu ierobežošanu lielākā platībā, piemēram, vairākiem kaimiņiem kopā vienā reģionā, ērti izmantot My Google maps iespējas:

 • Var veidot slāņus: 
  • Pa gadiem vai izmantojot īsākus laika periodus, lai redzētu gliemežu izplatības vai ierobežošanas ātrumu.
  • Pēc to statusa: nav konstatēts, konstatēts, ierobežo, ierobežots.
 • Katrai teritorijai kartes veidotājs redz platību, robežu garumu, var pievienot bildes, aprakstu.
 • Var iekrāsot laukumus:
  • Zaļš - nav konstatēts
  • Sarkans  - konstatēts
  • Zils - ierobežo
  • Dzeltens - ierobežots
 • Var ar karti dalīties starp kaimiņiem.
 • Var aktualizēt atbilstoši tā brīža situācijai, kas nebūs iespējams drukātas kartes gadījumā.
 • Var eksportēt un importēt cita veidotas kartes, noderīgi, ja vēlas sadarboties blakus reģioni, utt

 

Vislabāk ir, ja varam visi tuvākie un tālākie reģiona kaimiņi sanākt kopā uz kopīgu tikšanos, pārrunāt, kur gliemeži ir, kur nav, izveidot grafiku, kad, kur un kurš pļauj, cik un kad var doties palīgā pļaut, grābt, lasīt gliemežus, ja ir nepieciešamība palīdzēt. Plus kopīgi vienoties par metodēm, komposta vietām savāktajiem bioloģiskajiem atkritumiem, utml. organizatoriskiem jautājumiem. Visu kaimiņu kopīga tikšanās ir ideāls risinājums, lai nerastos pārpratumi,  lai ātrāk un vienkāršāk var darbus koordinēt. 

Ja patika, padalies!

Noteikti, lai redzētu gliemežu izplatību pa gadiem, būtu noderīgas kartes, ko apkopo no saņemtajiem ziņojumiem.

Man tāda ir tapusi pa gadiem savā ciematā, karti vari redzēt šeit. Satiekot savu pirmo gliemezi 2017. gadā vēl nesapratām, kur tas radies. 2019. gadā konstatējām divās blakus teritorijās, kur tajā brīdī gliemežu invāzija jau bija smaga.  Visticamāk, invāzijas sākums bija blakus esošajā teritorijā, kur tika vestas lapas no dažādām pilsētas vietām. Pēc tam pāris reizes gadā vērojām kā gliemezis izplatās. Ja 2019. gadā būtu zinājusi, ko zinu tagad, gliemezi būtu likvidējuši ar mazāku darbu, nekā tas ir ieguldīts šajā gadā. Šobrīd jau gliemezis kļūst nekontrolējams, bet gliemezi redzu, ka varam ierobežot pavisam, ja to darām tagad. Ja gaidīsim vēl gadu, būs atkal tikai grūtāk. Gliemezis var atgriezties atpakaļ vietās, kur mēs esam jau ieguldījuši daudz sava darba. 

Brīdī, kad intensīvi pār žogu sāka līst gliemeži, devāmies skatīt, kas notiek otrpus žogam. Skatīties devāmies ar spaini un lasīšanas irbuļiem. Tā bija 2. jūlija nakts. Vakarā pirms tam bija pamatīgs lietus. Kopā ar vīru staigājām tur 3 stundas, kopā salasījām 2 kg gliemežu, kas pēc vēlākiem aprēķiniem, varēja būt ap 800 gliemežiem dažāda izmēra, jo lasījām pilnīgi visus, kurus redzējām. Kājas šķita tikai slapjas no zāles, bet otrā rītā iekāpt savos mīļajos krokšos vairs nevarēju, tie bija viscaur gļotās.  

Domājām, ko darīt, jo apnika gliemežus ķert uz žoga un redzējām, ka gliemezis pārvietojas lielākās platībās, kas apdraudēja mūsu dārza nosargāto daļu, kur gliemeži vēl netika konstatēti . Satikām viendien teritorijas saimnieci. Pastāstīju mūsu bēdu, pārrunājām, piedāvāju palīdzēt teritorijas sakopšanā un gliemežu nolasīšanā. Sakopšana prasīja nedaudz vairāk kā 10 stundas, bet tās jau mums ir atmaksājušās. Tā kā tā ir publiskā teritorija, visi šobrīd ir apmierināti un priecīgi. Kaimiņi, jo teritorija ir sakopta, mēs - gliemežu teritorijā no tās puses vairs neienāk. Plus ir izveidojušās normālas, draudzīgas kaimiņu attiecības ar blakus esošās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. 

Gliemežu skaita samazinājums

Paši bijām pārsteigti, ka pāris nedēļu laikā ieguvām tik ātru rezultātu, 2 kg bija vienreiz, pēc tam apjoms būtiski samazinājās, tagad jau tas ir rets gliemezis, ko tur atrodam. Šis rezultāts mūs mudināja tālākai cīņai un aicināt citus. Kamēr mēs aizgājām reizēm salasīt kādu spainīti, tas nedeva rezultātu, kad sākām to darīt regulāri un sistemātiski, rezultāts ir redzams. Šobrīd apsekojam teritoriju, bet patērētais laiks diviem no trīs stundām ir samazinājies vienam uz 10 minūtēm. Reizēm aizejam apskatīt teritoriju divatā tīri kompānijas pēc. Karstajā laikā pastaigu uz šo teritoriju izlaižam, bet tās nepārtraucam,pēc lietus vakarā noteikti apsekojam arī šo teritoriju.

Pirmie rezultāti mūsu ciematiņā sākās ar mūsu teritorijas nosargāšanu un blakus esošas nelielas teritorijas atgūšanu.

 

Kad jau redzējām pozitīvus rezultātus (27.07.2022)  pirmajos mūsu veiktajos darbu posmos, sapratām, ka nevēlamies vairs apstāties, jo nevēlamies, lai gliemezis atgrieztos pie mums dārzā. 

Vispirms interesēja gliemezi ierobežot aiz otras robežas. To izdarot, Spānijas kailgliemezis mūsu dārzā ir retums.

Kopā līdz augusta vidum pamazām pēc teritoriju saimnieku nopļaušanas, esam savu lasīšanas platību palielinājuši tuvu jau 1 hektāram. Daļa no tās ir vairs tikai pieskatāma.  Sākotnēji mums daudz darba prasīja pa dienu nogrābt nopļauto zāli un pēc nepieciešamības izgrābt arī iepriekšējo gadu zāli, piepļaut krūmu apakšas. Tā ievērojami saīsināja gliemežu lasīšanas laiku, pirmajā vakarā gliemeži bija vairāk, pēc tam to skaits būtiski saruka.

Pati gliemežu lasīšana mums diviem sākumā prasīja pat līdz 3 stundām vakarā, šobrīd jau tā ir stunda, kura praktiski jau no lasīšanas ir pārvērtusies par patīkamu pastaigu. Lai spētu apstaigāt visas platības, izvērtējām situāciju, sākām ar tām vietām, kur bija lielākie gliemeži, lai tos nolasītu un tie nepaspētu sadēt nākamo paaudzi. Lasot Spānijas gliemežus visus pēc kārtas - lielus un mazus, sākumā nolasās tāpat lielie, pēc tam vairāk lasīšanai paliek mazie.  Pirmajā lasīšanas reizē izteikti tiek nolasīti mīlas pārīši, pēc tam jau vairs šādus skatus neredzam. Ja sanāk vairāk lasīt, izvērtējām vai varam apstaigāt visu vai tomēr lasīt teritorijās pēc grafika.

Pirmo lasīšanas reižu laikā šajās platībās (neskaitot mūsu dārzu, kur gliemežu vienkārši nebija daudz) esam salasījuši vismaz 30 litrus gliemežu. Pēdējo reižu lasījumi vakarā (augusta vidū) pēc lietus sasniedz puslitru.

Esam sazinājušies ar visiem vēl aktuālajiem Zvirgzdu īpašumu saimniekiem, lai informētu par gliemežu esamību viņu teritorijas malās un esam gatavi palīdzēt ar savu padomu un iespēju robežās piedalīties ar savu palīdzību, ja tāda būs nepieciešama.

Šobrīd darbs ir jāturpina, šīs sezonas laikā Zvirgzdos konstatēts aptuveni 6 reizes lielākā platībā nekā tās bija pagājušā gadā. Ja gliemezi neapturēs, risks tiem ir nokļūt pāri ceļam lielajās pļavās un Talsu privātmāju rajonā.